Bli medlem

Er du interessert i å være med på å fremme duodji næringsmessig og/eller kulturelt?
Driver du med duodji i noen form, eller er du med i en duodjifaglig organisasjon?
Har du duodji som hobby, tilleggs- eller hovednæring?

Som medlem i landsorganisasjonen Sámiid Duodji

 • blir dine næringsinteresser ivaretatt
 • blir dine rammevilkår som enkeltprodusent bedret
 • blir dine utviklingsmuligheter som duodjiutøver stimulert
 • får du en organisasjon som er høringsinstans ovenfor myndighetene
 • får du sikret duodji en kulturbasert næringsutvikling
 • får du et faglig politisk samarbeid med andre lignende organisasjoner i Sápmi
 • vil du som har duodji som fag bli del av en fagorganisasjon som ivaretar dine interesser
Medlemskontingent for 2016: Du kan melde deg inn i en av disse regionene;
Duodjeutøvere som står i duodjeregisteret: 300 kr
Personlig medlemskap over 25år: 250 kr
Ungdom 15-25 år:100 kr
Pensjonist: 150 kr
Searvi/duodjilag: 550 kr
Gávpier: 550 kr
Familier: 350 kr

 • ÅARJEL SAEMIEN DAJVE (Sørsamisk område)
 • DUODJE NORDLÁNNDA (Nordland)
 • ROMSSA S ÁMIID DUODJI (Troms)
 • OARJE FINMÁRKKU (Vest-Finnmark)
 • GASKKA FINMÁRKKU (Midt-Finnmark)
 • NUORTA FINNMÁRKKU (Øst-Finnmark)
 • UNGDOMSGRUPPA (ungdom født i 1989-1999)

Sámiid duodjis landsmøte 20-22 april 2012 vedtok at det skal være sentral innkreving av medlemskontingent - alle kontingenter betales til konto:


4509 29 70586 (Sparebank1 Nord-Norge)
Innbetalingen merkes med; navn fødselsår & region for at medlemskapet skal bli registrert på rett region.
Alle familiemedlemmer skal registreres med navn og fødselsår. Dersom det er for lite plass på giroen/merknadsfeltet skal navn og fødselsår sendes pr post eller mail til duojar@hotmail.com for registrering.

Personer under 15 år teller ikke med i medlemstallet i sentralregistret, og danner heller ikke grunnlag for beregning av delegater til landsmøter.
BLI MEDLEM: DERSOM DU BETALER PR BANK/NETTBANK ELLER ØNSKER GIRO I POSTEN:
Her kan du fylle inn navn, e-post, region og fødselsår:
*
*
*

*

*

*
*