LÆRLING I DUODJIFAGET

OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT og DUODJI


søker etter


1 LÆRLING I DUODJIFAGET


Med oppstart umiddelbart etter 1.november 2011. Oppfordrer spesielt ungdom fra sørsamisk område til å søke.


Krav til søker er :

  • kunne innskrives i samemanntallet, men nødvendigvis ikke stå i manntallet.

  • bestått alle fellesfag og programfag etter reform 94 ( Gk formgivningsfag + Vk 1 duodji ) eller kunnskapsløftet ( Vg 1 design og håndverk + Vg2 design og duodji )

  • kompetanse fra beslektede fag, eller godkjent realkompetanse innen fagområdet.Det vil bli opptak av 1 lærling med lønnstilskudd begrenset til 2 år.


Opptak gjøres av en egen nemd innen 1.november 2011 .


Nevn i søknaden forslag på instruktør/bedrift.


Søknadsfrist 25. oktober 2011.Søknad og CV med godkjent kopi av vitnemål og attester kan også sendes samlet innen fristen til :


OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT og DUODJI


Postboks 370

9521 Kautokeino


Nærmere opplysninger kan få ved henvendelse til:

OKRD v/Berit Anne O. Kemi, tlf 78 48 59 00 mobil 952 49 693 eller

Inger Anita Smuk mobil 915 43 934

email: post@reindriftsopplaering.no

OKRD har også egen hjemmeside : www.reindriftsopplaering.no.