Analyse av duodjinæringen

Fellesprosjekt mellom Sámiid Duodji og Duojariid Ealahussearvi, ferdigstilt november 2012.

Bakgrunnen for prosjektet:

"Det er i duodjinæringsavtale for 2011 bestemt at det skal foretas en analyse av duodjinæringen. Sametinget har ikke hatt kapasitet til å foreta analysen. Duodjiorganisasjonene har vært i kontakt med Sametinget den 16.6.11 og blitt enige med Sametinget om at duodjiorganisasjonene påtar seg å gjennomføre prosjektet med åforeta analyse av duodjinæringen, med bistand fra ekstem konsulent. Duodjiorganisasjonene utarbeider prosjektplan og søker om midler fra Sametinget.

Organisasjonene mener det er behov for å foreta en analyse av duodjinæringen for å få mer informasjon om hvor mye duodji som produseres og om utøverne får solgt det de produserer, og hvilke markeder det er som etterspør duodjiprodukter. Produseres det mer en det man klarer å selge,eller selger man alt det man klarer å produsere eller produseres det ikke fordi det ikke er marked for å selge produktene? Analysen skal omfatte bl. a. produksjon, salg og markedsføring av duodjiprodukter.

Organisasjonene mener det er behov for å få en analyse av næringen, for å kunne igangsette målrettede tiltak og for å kunne vurdere om det er grunnlag for å igangsette hovedprosjekt i merkevarebygging i duodji. På grunnlag av analyseinformasjon skal duodjiorganisasjonene få avdekket behovet for å igangsette tiltak.

I forkant av de årlige duodjiforhandlingene utarbeides det økonomisk rapport. Duodjiorganisasjonene mener at den økonomiske rapporten ikke gir tilstrekkelig informasjon om duodjinæringens situasjon og mener derfor at det er behov for en nærmere analyse av næringen. Den økonomiske rapporten gir ikke informasjon om hvorfor omsetningen ikke øker nevneverdig. Analysen skal bla. danne grunnlag for duodjiforhandlingene i Eremtiden. "


Les rapporten her (pdf-fil)