31. landsmøte

Sámiid Duodjis 31. landsmøte ble avholdt på Rica Hotel i Kirkenes, region Øst-Finnmark 8.-9. mai 2010.

Det var 16 delegater til stede under hele landsmøtet, der alle regioner var representert (foruten region Troms -da ingen derfra hadde anledning til å delta).
Vi hadde også noen gjester som inviterte seg selv til landsmøtet. De ble tatt godt imot, innvilget taletid og fikk fremme forslag til
landsmøteuttalelse.

Til å lede møtet falt valget på en eldre og en ung dirigent som loset oss gjennom landsmøte på en trygg og god måte.

Foruten sedvanlige landsmøtesaker ble ulike forslag fremmet der landsmøtet avgjorde saker ved stemmegivning - og der simpelt flertall eller enstemmighet avgjorde utfallet i sakene.

Det var festmiddag på lørdag kveld og det var en flott stemning blant delegater og gjester under hele landsmøtet.

Valgene ble gjennomført søndag morgen.
Ettersom den forrige lederen valgte å trekke seg et år før tiden måtte også ny leder velges.
Sámiid Duodjis nye leder ble Lars Johan Eira fra region Vest-Finnmark
som ble valgt ved akklamasjon.

Etter valgene la redaksjonskomiteen frem sitt arbeide som ble behandlet før det var tid for avslutning og avreise.

Landsorganisasjonen Sámiid Duodji takker alle delegater og gjester for å ha tatt seg tid til å være med på å gjennomføre Sámiid Duodjis 31. landsmøte.