Åarjel Saemien Dajve -innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte for Åarjel Saemien Dajve.
tid: Tirsdag 14. desember 2010, klokken 1800
Sted: Gielem Nastedh, Snåsa
NB! Betal medlemskontingent før årsmøtet!