Økonomisk rapport -duodji 2008

Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2008. Rapporten er en del av næringsavtalen for duodji og skal gi et årlig bilde av den økonomiske utvikingen i næringen