Brudd i forhandlingene om Næringsavtale for duodji for 2010

Duodjiorganisasjonene Duojárid Ealahussearvi og landsorganisasjonen Sámiid Duodji så seg i dag (31/8-09) skuffet nødt til å bryte forhandlingene med Sametinget om en duodjiavtale for 2010 da Sametinget ikke så det formålstjenlig å sette av virkemidler til markedsføring og fremme av salg av duodji.

Duodjiorganisasjonene Duojárid Ealahussearvi og landsorganisasjonen Sámiid Duodji så seg i dag (31/8-09) skuffet nødt til å bryte forhandlingene med Sametinget om en duodjiavtale for 2010 da Sametinget ikke så det formålstjenlig å sette av virkemidler til markedsføring og fremme av salg av duodji.

Av Økonomisk rapport for utviklingen i duodji fremgår det som begge organisasjonenene vet at duodji i all hovedsak omsettes i den enkelte duodjiprodusents nærmiljø og at den markedsføring som gjøres ofte kan være så begrenset som til "jungeltelegrafen".

Organisasjonene arbeidet derfor frem et nytt tiltak som skulle bidra til at duodjiutøvere skulle nå lengre ut med sine produkter, men her satte altså Sametinget ned foten.

Forut for dette hadde Sametingets forhandlingsutvalg allerede nektet alle andre krav om nye tiltak organisasjonene kom med, og skulle organisasjonene ha akseptert en duodjiavtale hvor også dette ble avvist, ville man endt opp med en Næringsavtale for duodji for 2010 som ikke var resultat av reelle forhandlinger, men en ren indeksregulering av årets avtale.

Det er ikke derfor organisasjonene bruker store ressurser på å forhandle, og man setter derfor sin lit til at Sametingets politikere vil ta ansvar for å finne egne tiltak som virker når de nå har forkastet alle duodjiorganisasjonenes krav om nye tiltak og selv må arbeide frem virkemidler til duodji i 2010.

Duodjiorganisasjonene har sendt ut en pressemelding om bruddet.

Link til pressemeldingen finner du her (.doc)Oppdatert 31.08.2009