Dagsorden Landsmøte i Kirkenes 8-9 mai 2010

LANDSMØTE I LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI 8. og 9. mai 2010 i Kirkenes


Møtested: Rica Hotel


DAGSORDEN Lørdag 8. mai 2010


kl.10.30 SAK 1 Åpning

1.1. Åpning ved leder Karl-Fredrik Teigen

  1. Velkommen til Kirkenes! v/leder av Sámiid Duodji Øst-Finnmark


SAK 2 Konstituering av landsmøtet
2.1 Valg av møteleder
2.2 Opprop av delegater
2.3 Valg av to referenter
2.4 Valg av redaksjonskomité
2.5 Valg av to protokollunderskrivere

SAK 3 Klargjøring av mandat
3.1 Godkjenning av innkalling
3.2 Godkjenning av dagsorden

SAK 4 Innsendte saker


SAK 5 Landsstyrets årsmelding 2009


kl.13.00-14.30 ~ ~ ~ lunsj ~ ~ ~


kl. 14.30 SAK 6 Regnskap 2009 med revisjonsnotat


SAK 7 Virksomhetsplan 2011-2012


kl.17.00-1730~ ~ ~ kaffepause ~ ~ ~


kl 1730SAK 8 Budsjett 2011

kl.20.00~ ~ ~ middag ~ ~ ~DAGSORDEN Søndag 8. mai


kl. 09.00 SAK 9 Valg


SAK 10 Redaksjonskomitéen - landsmøteuttalelser


SAK 11 Avslutning


kl. 12.00~ ~ ~ lunsj ~ ~ ~


Avreise