Duodje - viktig språk og kulturbærer i Sápmi

Arbeiderpartiet ser på satsingen på duodje som særdeles viktig for å ta være på samiske tradisjoner og samtidig legge forholdene til rette for ny verdiskaping.

2009-05-05

Pressemelding


Duodje - viktig språk- og kulturbærer i Sápmi

Lule - og pitesamisk område har særegne tradisjoner og store muligheter for å videreutvikle sitt potensiale innenfor duodje.

Arbeiderpartiet ser på satsingen på duodje som særdeles viktig for å ta være på samiske tradisjoner og samtidig legge forholdene til rette for ny verdiskaping. Vi mener det er viktig at alle de samiske områdene blir ivaretatt. Det er derfor gledelig at Sametingsrådet har åpnet for at man i revidert budsjett 2009 nå kan søke midler til opprettelsen av veilederstilling i lule- og pitesamisk området, sier Inga-Lill Sundset, 3. kandidat til sametingsvalget i Vesthavet valgkrets.


Duodjetradisjonene har alltid hatt en sentral plass i det samiske samfunnet. Duodje viser både samiske kulturtradisjoner og levesett. Gjennom alle tider har man skapt redskaper og sydd klær både til hverdag og til fest. Duodjetradisjonene har overlevd gjennom overlevering fra generasjon til generasjon og hvert område i Sápmi har sine mønstre og sine spesialtilpassede bruksting.
Gjennom duodje kan man også se hvordan det samiske samfunnet har utviklet seg over tid, man tar nye materialer og mønstre i bruk selv om man fortsatt kan se de samiske grunnelementene i produktene.


Mange steder hvor man har tapt det samiske språket står duodjetradisjonene fremdeles sterkt. Duodje kan fortsatt være en viktig språk- og kulturbærer i Sápmi. Dette kan best gjøres gjennom en veilederstilling lagt til området, slik at de som har størst kunnskap selv kan være pådrivere for å ta vare på sin kulturarv, avslutter Inga-Lill Sundset.Kontaktperson: Inga-Lill Sundset, Arbeiderpartiets 3. kandidat i Vesthavet valgkrets
Tlf. nr: 75 65 02 27 Mob: 90 21 20 95
inga-lill.sundset@nfk.noPublisert: 06.05.2009