landsmøteuttalelse stipend for utdanning i duodji

STIPENDORDNING TIL UTDANNING I DUODJE

LANDSMØTEUTTALELSE 2010

LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJIS 31. LANDSMØTE 8-9 MAI 2010


Offentlige myndigheter må ta et løft for å kunne realisere dagens og framtidens behov innen duodje. Det er få duodjeutøvere og det er vanskelig å rekruttere ungdom til duodje.

Overføring av duodjekunnskap fra generasjon til generasjon i hjemmet er forsvunnet i endel samiske områder. Dette er skremmende og viser behovet for økt rekruttering til duodje.

En stipendordning i duodje vil være et viktig rekrutteringstiltak for ungdom til å ta utdanning innen duodje.

Landsmøtet anmoder fylkeskommunene og kommunene i de samiske områdene om å opprette en stipendordning for utdanning i duodje på linje med Nordland fylkeskommunes stipendordning for utdanning i samiske språk.