landsmøteuttalelse veiledningstjeneste

LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJIS 31. LANDSMØTE 8-9 MAI 2010


Duodjeveiledningstjeneste i lule- og pitesamisk område

Sametingets plenum vedtok i revidert budsjett for 2009 (sak 24/09, vedtatt 29.mai 2009) å bevilge kr 300 000 til duodjeveiledningstjeneste i lule- og pitesamisk område.

Dette vedtok Sametingets plenum:

"Post 20050 Andre kulturtiltak økes med kr 300 000 i forhold til ordinært budsjett. Dette på bakgrunn av stor søkermasse til ordningen.

I tillegg foreslås det følgende tillegg i 6.3.1.4 Andre kulturtiltak: Prioritering 2009:

Duodjikurs for kulturbærere
Duodjiveiledningstjeneste i lule- og pitesamisk område"< /i>


For å sikre at duodje i lule- og pitesamisk område har en fremtid må veiledningstjenesten på plass snarest.
Landsmøtet etterspør Sametingets vilje til satsing innen duodje i lule- og pitesamisk område.

Forøvrig krever Landsorganisajonen Sámiid Duodji at det etableres og drives veilederstillinger og fellesverksteder i duodje over hele landet.