LEDIG STILLING SOM ORGANISASJONSSEKRETÆR

LEDIG STILLING SOM ORGANISASJONSSEKRETÆR

I landsorganisasjonen Sámiid Duodji er det ledig en fast 50% stilling som organisasjonssekretær.

Sámiid Duodji (SD) er Norges største landsdekkende duodji organisasjon. Vi søker en organisasjonssekretær som kan jobbe effektivt og selvstendig for å bidra til at SD når sine målsetninger.LEDIG STILLING SOM ORGANISASJONSSEKRETÆR

I landsorganisasjonen Sámiid Duodji er det ledig en fast 50% stilling som organisasjonssekretær.

Sámiid Duodji (SD) er Norges største landsdekkende duodji organisasjon.
Vi søker en organisasjonssekretær som kan jobbe effektivt og selvstendig for å bidra til at SD når sine målsetninger.

Arbeidsoppgaver vil være sekretærfunksjon for Landsstyret og utvalg, representasjonsoppdrag, samt rene kontortekniske oppgaver.

IT-kunnskap (webpublisering/bildebehandling/officeprogrammer), kunnskap innen arkiv og dokumentsystem og kunnskap om økonomi og regnskap er viktig.

Organisasjonssekretæren er et knutepunkt for informasjonsflyt i SD og er bindeledd mellom Landsstyret og regionene.

Arbeidet vil også bestå i kontakt med SD´s medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og samfunnet forøvrig.

Erfaring fra organisasjonsarbeid og kjennskap til duodji, samisk kultur og det samiske samfunn er ønskelig. Det er en fordel med kontor- eller administrativ utdanning/praksis. Stillingen kan medføre en del kvelds/-helgearbeid og noe reising. Lønn etter avtale.Vanlige forsikringsordninger.

SD tar sikte på å opprette kontorsted i organisasjonssekretærens nærområde.

Tiltredelse innen utgangen av februar 2010

Spørsmål om stillingen kan rettes til Styreleder Karl-Fr. Teigen:
· tlf. +47 450 66 993
· e-post: karl.fredrik.teigen@gmail.com

Skriftlig søknad med CV og kopi av attester sendes:
Sámiid Duodji c/o Karl-Fr. Teigen
Savkadasmáđii 17
9730 Karasjok

Søknadsfrist 10/01 2010.

Annonsen som utskriftsvennlig Word dokument herOppdatert 02.12.2009