miniseminar om duodji

Miniseminar om duodji

Sametingsrådet avholder åpent seminar om duodji onsdag 09. juni 2010. Hensikten med seminaret er å drøfte de politiske målsettingene for duodji. Vi ønsker også å tydeliggjøre verdien av duodji og konkretisere utfordringene som er i duodji. Seminaret avholdes i forbindelse med plenum. Samme dag legger Sametingsrådet fram for plenum redegjørelsen om duodji.Seminaret er på Sametinget i Karasjok.

Det er ingen påmeldingsfrist. Nærmere opplysninger fås av Brita Oskal Eira tlf. 78474184 eller John Osvald Grønmo tlf: 78474186