Ny organisasjonssekretær

Landsorganisasjonen Sámiid Duodji har fått ny organisasjonssekretær

Etter at den forrige organisasjonssekretæren fratrådte i mai i fjor har Sámiid Duodji leid sekretærtjenester av Samisk Kunstnerråd i Karasjok.

En leieavtale som har fungert fint for begge parter, men som ikke har vært permanent.

Sámiid Duodji har derfor i tråd med det siste landsmøtets ønske søkt etter organisasjonssekretær i fast stilling.

På landsstyremøte den 20. februar i år ble det besluttet å tilby søkeren Aline Mikkelsen fra Drag i Nordland stillingen.

Hun har takket ja og vil i nær fremtid tiltre i stillingen.

Mikkelsen er en kjent størrelse innen duodji. Både som næringsdrivende og i organisasjonssammenheng har hun i en årrekke markert seg som en ressursperson med stor omtanke for alle aspekter ved duodji som en av samekulturens viktigste bærebjelker, og hun har også en solid kontorfaglig bakgrunn.

Mikkelsens tiltreden innebærer at Sámiid Duodjis administrasjon flyttes til Nordland, i hennes nærområde.

Sámiid Duodji ønsker Aline Mikkelsen velkommen som vår nye organisasjonssekretær og ser frem til et godt og fruktbart samarbeide!

Karl-Fr. Teigen
leder Sámiid Duodji

Oppdatert 03.03.2010
Publisert av: Karl-Fredrik Teigen