OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT søker etter LÆRLINGER I DUODJIFAGET

I verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner har Sametinget avsatt midler til fagopplæring i duodji. Lærling tilskuddet er kr. 100 000 pr. år pr. lærling. Med dette innbys ungdom og andre til å søke seg som lærling i duodji.

OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT

søker etter LÆRLINGER I DUODJIFAGET


I verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner har Sametinget avsatt midler til fagopplæring i duodji. Lærling tilskuddet er kr. 100 000 pr. år pr. lærling.


Med dette innbys ungdom og andre til å søke seg som lærling i duodji.


Kravet til søkere er :


- kunne innskrives i samemanntallet, men nødvendigvis ikke stå i manntallet.

- bestått alle fellesfag og programfag etter reform 94 ( Gk formgivningsfag + Vk 1 duodji ) eller kunnskapsløftet ( Vg 1 design og håndverk + Vg2 design og duodji )

- kompetanse fra beslektede fag, og godkjent realkompetanse innen fagområdet.Det vil bli et begrenset opptak av lærlinger med lønnstilskudd, 5 lærlinger.


Lønntilskuddsperioden er begrenset opptil 2 år.


Opptak gjøres av en egen nemnd innen 1 juni .


Oppstart etter 1. august 2010.


Nevn i søknaden forslag på instruktør/bedrift.


Elever som har søkt om lærling plass i direkte via Fylkeskommunene, (Vigo) må ta kontakt med OKR for å sikre at deres søknad er registrert.Søknad og CV med kopi av vitnemål og attester sendes samlet innen fristen som er

15 mars 2010 til :


OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT


Postboks 370

9521 Kautokeino


Nærmere opplysninger kan få ved henvendelse til:

OKR v/Berit Anne O.Kemi, tlf 78 48 59 00 mobil 95249693 eller

email: post@reindriftsopplaering.no

OKR har også egen hjemmeside : www.reindriftsopplaering.no.

Utskriftsvennlig versjon her (.doc)