posisjonens tiltredelseserklæring

Her er hva posisjonen sier om duodji:

"Duodji er fag, kultur og næring. For å sikre en framtid for duodji skal vi jobbe for en videreutvikling av næringsavtalen for duodji, legge til rette for nyskapning, duodjiveiledning, fellesverksteder, lærlingeordning og rekruttering til duodjiutdanning og en bedre dialog med duodjimiljøet. Vi vil medvirke til at det etableres flere duodjiverksteder, også i byene. Partene vil medvirke til at rettsvern for duodji utredes nærmere, og at et lovvern for duodji foreslås for lovgivende myndigheter.

Samisk kunst og kultur har stort nasjonalt og internasjonalt markedspotensiale, og vi vil arbeide for økt verdiskapning for næringer og bedrifter som har samisk kunst og kultur som del av sin virksomhet."

(Les hele tiltredelseserklæringen ved å klikke på link i artiklen. Der finnes også link til opposisjonens erklæring)
http://nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6817130