pressemelding etter brudd næringsavtalen 2009

Duojáriid ealáhussearvi og Sámiid Duodji


Pressemelding


Brudd i duodjiforhandlingene


Duodjiorganisasjonene Duojáriid ealáhussearvi og Sámiid Duodji har forhandlet med Sametinget om en næringsavtale for duodji for 2010. Duodjiorganisasjonene valgte å bryte forhandlingene idag 31.08.09 fordi Sametinget ikke vil satse på salg og markedsføring av duodji.


Økonomisk rapport for utviklingen i duodji viser at duodji selges og markedsføres mest til nærmarkedet. Duodjiorganisasjonene ønsket å få på plass tiltak for å oppnå økt omsetning og at duodjiprodusentene kunne nå nye markeder med sine produkter.

Duodjiorganisasjonene beklager at Sametinget ikke ønsker å satse på salg og markedsføring av duodji.




Marit Guttorm Graven Karl Fredrik Teigen

Duojáriid ealáhussearvi Sámiid Duodji

Tlf. 41540752 Tlf. 45066993