Sámiid Duodji får ny administrasjon

Avtale om administrasjon mellom landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Samisk Kunstnerråd
Etter at organisasjonssekretæren valgte å tre av i Sámiid Duodji til fordel for ny jobb, har det vært maktpåliggende å få en ny administrasjon på plass.

Den 5.mai inngikk landsorganisasjonen Sámiid Duodji avtale med Samisk Kunstnerråd om kjøp av sekretærtjenester.

Samisk Kunstnerråd har base i Karasjok, men er godt bevandret og favner bredt i det samiske samfunn og er pr. idag paraplyorganisasjon og sekretariat for 5 organisasjoner, forvalter stipendordning for Sametinget etc.
Avtalen trer i kraft 1.juni og er en prøveordning som er ment å vare ut 2009 med mulighet for forlengelse.
Sámiid Duodji ser frem til et tett og godt samarbeide!

Her er en link til Samisk Kunstnerråds hjemmeside.Publisert: 07.05.2009