Sámiid Duodjis innlegg på Sametingsrådets miniseminar i duodji

av styreleder Lars Johan Eira

Sámiid Duodji takker for å ha blitt invitert til Sametingets miniseminar om duodji. Som styreleder i Sámiid Duodji er jeg glad for å være vitne til at duodji ser ut til å få en stadig større og rettmessig plass i samers og samiske politikeres bevissthet, og at dette kommer til uttrykk i fora som dette hvor vi kan tale direkte til hverandre om denne så utrolig viktige bærebjelken i samisk kultur som duodji er.