Sametingsrådets redegjørelse om duodji

I henhold til Sametingets arbeidsorden § 11, e, legges Sametingsrådets redegjørelse om duodji frem for plenum til drøfting. Debatten legges til sametingsrådets miniseminaret om duodji under plenum neste uke.

Målet med denne redegjørelsen og det påfølgende miniseminaret om duodji er å tydeliggjøre verdien, definere og drøfte de politiske målsetningene, samt konkretisere de ulike utfordringene duodji står overfor.