INNKALLING TIL ÅRSMØTE REGION VEST-FINNMARK


Tid: Torsdag 12. juni 2014 kl 1900

Sted: Thon hotell KautokeinoÅrsmøtesaker:

1 Regnskap og årsmelding 2014

2 Virksomhetsplan 2014 og 2015

3 Budsjett 2014 og 2015

4 Valg av 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

5 Vest-Finnmark er vertskap for Samiid Duodjis landsmøte i 2015Fra landsstyret kommer: Styreleder Catarina Utsi, styremedlem for Vest-Finnmark Anne Marja Gaup Eira og org.sekretær Aline Mikkelsen.


Gamle og nye medlemmer er velkommen.

Alle medlemmer som har betalt kontingent i 2014 har stemmerett.

Kontingent kan betales til konto 4509 29 70586 eller betales kontant på årsmøtet.

Duodjeutøvere som står i duodjeregisteret: 300 kr
Personlig medlemskap over 25 år: 250 kr
Ungdom 15-25 år:100 kr
Pensjonist: 150 kr
Searvi/duodjilag: 550 kr
Gávpier: 550 kr
Familier: 350 kr

Innbetalingen merkes med "navn", "fødselsår" og "region" for at medlemskapet skal bli registrert på rett region.

Alle familiemedlemmer skal registreres med navn og fødselsår. Personer under 15 år teller ikke med i medlemstallet i sentralregistret.

Seminar om Driftstilskuddsordningen i Næringsavtalen:

Diehtosiida, Kautokeino 13. juni kl 1000-1400


Seminar om definisjon av duodji i Næringsavtalen:


Thon hotell, Alta 14. juni kl 1000-1400

I forbindelse med næringsavtalen i duodji, som Sametinget, Duojáriid Ealáhusservi og Sámiid Duodji forhandler om, skal det utarbeides en definisjon av duodji. Det inviteres med dette til ett åpent seminar hvor dette diskuteres.