Avgrensning av begrepet duodji i duodjiregistret

Til medlemmene.

Vedlagt er notat fra 2006 "Avgrensning av begrepet duodji i duodjiregistret".
Prosessen stoppet opp av ulike årsaker, og notatet ble aldri godkjent av Sametingsrådet i 2006.

Nå ønsker Sametinget og duodjiorganisasjonene å ferdigstille notatet i forbindelse med søknader om registrering i duodjiregistret.

Det bes om at regionene/medlemmene kommer med snarlig innspill på notatet, senest innen 20. januar 2012 - slik at innspillene kan landsstyrebehandles sammen med notatet.

Denne informasjon er sendt til alle regionsledere, men enkeltmedlemmer kan også sende inn innspill til duojar@hotmail.com eller Sámiid Duodji v/Aline Mikkelsen, Dragsarmen, 8270 Drag.
For spørsmål vedrørende notatet eller innspillet send mail/brev eller ring 955 28 544.

For å lese notatet fra 2006 "Avgrensning av begrepet duodji i duodjiregistret" trykk her
Dersom du har problemer med å få opp filen, prøv denne pdf-filen