Dáhttu duodji

Ønsker du å utvikle din bedrift?

I bedriftsutviklingsprogrammet Dáhttu-duodji vil du få jobbe med din idé og ditt produkt ut i fra dine behov.

Du vil få individuell rådgivning av erfarne konsulenter, og delta på tre samlinger sammen med øvrige deltakere i programmet.

...

På samlingene får du kunnskap om bedriftsutvikling, verktøy for utvikling, samt tid og hjelp til åjobbe med ditt utviklingsprosjekt.

Dáhttu-duodji er ikke et kurs, men et program der vi jobber sammen med deg for å utvikle ditt konsept og din bedrift.

Det krever at du har vilje og ønske (dáhttu) til å bruke tid og ressurser på utviklingsarbeid.

Du får også dele erfaringer med andre duodji-utøvere og bli en del av et nettverk.
Frist for å melde interesse er 20. november.

Kreativ Indstri
Andreas Hellesø eller Tommy Sarilla
Telefon: 918 75 068 / 908 85 048
e-post : post@kreativindustri.no

Les her om Dáhttu-programmet: (Finnmark og Troms)http://www.sametinget.no/Naeringer/Kulturnaering/Dahttu-programmet-for-kulturnaering-i-gang

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.12028691

Om Kreativ industri:

http://kreativindustri.no/