Duodjipris

Landsmøtet i 2014 vedtok at det skal innføres


duodjipris.
Duodjiprisen utdeles som honnør til mottakeren


for verdifull innsats innen duodji.


Alle regioner oppfordres til å komme med forslag


kandidater.


Kandidater må være tilhørende på norsk side av


Sápmi.


Kostnadsramme for duodjiprisen settes til inntil


kr. 10 000 som inkluderer gjenstand og

plakett/diplom.Jury til å utrede tildelingen av prisen er


landsstyret.Landsstyret offentliggjør deretter prisvinner ogforestår utdeling av prisen på landsmøte i 2015.Frist for forslag: 1. februar 2015
Fyll ut skjema nedenfor eller send forslag på


mail til: duojar@hotmail.com


*
*
*
*