Tips en venn

forretningsorden

Høringsdokument - FORRETNINGSORDEN

Landsstyret sender med dette på høring forslag om forretningsorden for landsmøter i landsorganisasjonen Sámiid Duodji (heretter LSD). Regionene bes om å avholde årsmøter i 2011 før landsmøtet, der forretningsorden kommer opp som årsmøtesak (evnt medlemsmøte dersom årsmøte har vært avholdt allerede) og innspill til høringen kommer inn til SD før landsmøtet.

Frist for høringen er satt til 25. mai 2011. Landsmøtet vil være i Porsanger kommune 27-29 mai 2011.

Høringsuttalelser sendes til duojar@hotmail.com eller Sámiid Duodji v/org.sekretær Aline Mikkelsen, 8270 Drag. For spørsmål vedrørende høringen, ta kontakt enten pr mail duojar@hotmail.com eller tlf 9011 8223.


Les høringsdokumentet her (pdf-fil)