FOTOKURS, VEVE OG FLETTETEKNIKK OG ÅRSMØTE FOR UNGDOMSGRUPPA

Sámiid Duodjis ungdomsgruppe arrangerer

nybegynnerFOTOKURS og

introduksjonsKURS i bandveving og fletteteknikk

- Enda noen plasser igjen, ta kontakt med duojar@hotmail.com eller ring/sms 955 28544.


10. mai 2014 på Rica Hell Værnes

-med støtte fra.Ungdomsgruppa avholder også sitt ÅRSMØTE der samme dag

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNGDOMSGRUPPAS PROGRAM LØRDAG 10. MAI 2014

Sted: Rica Hell, Værnes

Kl 0900 Landsmøtestart
m/litt informasjon fra ungdomsgruppa og andre regioner
Kl 1000-1130 Introduksjonskurs fletting/veving m/Aline Mikkelsen og Berit Kristine Andersen Guvsám

Kl 1130-1230 Lunsj hotellet

Kl 1300-1700 Fotokurs m/Aina Bye
Kl 1700-1745 Årsmøte for ungdomsgruppa
(årsmelding og regnskap 2013, årsplan og budsjett 2014-2015, valg av styre)

Kl 1900 Middag

Alle deltakere bør ha med seg eget kamera og noen bør ha med pc (vi har en pc tilgjengelig til dere).

Alle deltakere må være medlemmer av ungdomsgruppa. Alt er gratis for ungdomsgruppas medlemmer. Reise gjøres på rimeligste måte, og dekkes. Kontingent for 2014: kr 100 betales til konto 4509 29 70586.

De ungdommer under 25 år som har betalt kontingent til sin region kan delta gratis på ungdomsgruppas arrangement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtektsgrunnlag fra Nordland Fylkeskommune (Grunnkurs og videregående fotokurs):

God markedsføring og profilering er ofte avhengig av et bra og tilgjengelig fotoarkiv.
Landsorganisasjon Samiid duodjis ungdomsgruppe tar gjennom dette prosjektet sikte på å etablere en bildedatabase, fortrinnsvis av elektronisk tilgjengelige bilder av samisk håndverk.

Både profesjonelle duodjeutøvere og fotografer vil bidra i prosjektet for å heve kunnskapen om duodjeteknikker, materialkunnskap, fototeknikk, kamerabruk og komposisjon.

Prosjektet vil bli dokumentert gjennom bilder og tekst og gjort tilgjengelig på internett.

Det ses som positivt at målet med prosjektet er å skape en møteplass for samisk ungdom mellom 15 og 25 år, gjennom utføring og billedlig dokumentasjon av duodje.

Prosjektet er i tråd med samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Nordland Fylkeskommune