Fra landsmøtet i 2012

Sámiid Duodjis 33. landsmøte ble avholdt fredag 20. - søndag 22. april 2012 på Skagen hotell i Bodø i Nordland.


Miniseminar om næringsavtalen

Fredag kl 1600 innledet Sametingets seniorrådgiver Osvald Grønmo miniseminaret om næringsavtalen.

Seminaret var åpent for alle medlemmer og interesserte.

24 seminardeltakere og Nordland Fylkeskommune v/Per Inge Finnesen deltok på seminaret.


Grønmo orienterte og svarte på spørsmål om:

- Næringsavtalen for 2012 (les her)

- Kontroll av driftstilskuddsordningen (les her)

- Avgrensning av begrepet duodji (les her)

- Tiltak i næringsavtalen for 2013

- Økonomisk rapport for 2010 (les her norsk) (les her samisk)


Seminardeltakerne ble inndelt i 4 arbeidsgrupper for å komme med forslag til landsmøtet i sak om næringsavtalen. Leder i hver arbeidsgruppe fikk ansvar for å sammenfatte forslag til landsmøtet.


Etter seminaret var det fellesmiddag på hotellet.


Kurs i organisasjonsarbeide

Lørdag kl 0900 holdt Elin Larsen, Salangen, kurs i organisasjonsarbeide.

Kurset var åpent for alle medlemmer og interesserte.


Larsen innledet med «hva har DU begitt deg ut på når du har sagt "ja" til å sitte i et styre?»

Larsen informerte og svarte på spørsmål om:

- Hva skal et styre gjøre av arbeidsoppgaver?

- Samhandling i et styre

- Samarbeid i et styre

- Hva kan lette samarbeidet

- Innføring i styrefunksjoner

- Krav til tillitsvalgte

Powerpointpresentasjon av kurset kan du lese her: (fil)

Etter kurset var det felleslunsj på hotellet.


Landsmøte

Lørdag kl 1230 startet landsmøtet. Landsmøtet var åpent for alle medlemmer og interesserte.

Styreleder Lars Johan Eira åpnet landsmøtet. Duodje Nordlánnda v/regionsleder Heidi Andersen ønsket velkommen til Bodø, les hennes velkomstale kan du lese her: (pdf-fil)

Landsmøtet valgte styreleder ved akklamasjon: Elin Larsen, Salangen.

Landsstyrets sammensetning valgt på landsmøtet finner du her.

Landsmøtet reviderte og vedtok enstemmig vedtektene, forretningsorden (les her) og møte/reisereglement (les her).


Landsmøteprotokoll vil bli lagt ut når den er ferdigstilt og underskrevet.


I sum var det veldig god stemning på landsmøtet, mye duodjefaglig arbeide ble gjort av delegatene i løpet av helga, medlemmene var fornøyde til tross for mye arbeide med tankevirksomhet og formuleringer i sakene.

Landsmøtet fikk gode resulosjoner og landsstyret fikk mange gode innspill til hvordan organisasjonen skal drives videre, både organisatorisk og politisk.

Mange nye bekjentskaper ble stiftet, gode ideer og tanker ble utvekslet.


Vi er glade for at Sametinget v/seniorrådgiver Osvald Grønmo fulgte landsmøtet t.o.m søndag, slik at han kan ta med seg våre behov og innspill videre til Sametinget.

Trette, men fornøyde dro alle landsmøtedeltakere hjem til sitt, og vi gleder oss allerede til neste gang vi møtes igjen.


Bilder legges ut etter hvert.