Greneveving

Greneveving har lange tradisjoner i Kåfjord og er en viktig sjøsamisk kulturbærer. Grena, eller rátno på samisk, er et stort teppe av ull som brukes som sengtøy, lavvuduk eller veggpynt. Senter for nordlige folk har laget en introduksjonsfilm som viser og forklarer de ulike stadier i tilvirking av grena.

I tillegg til filmen vil dere finne utfyllende tekst om historikk og fremgangsmåte ved greneveving. Teksten er utarbeidet av Samisk språksenter i Kåfjord, og er utgitt i heftet Rátno gođđin/Grene veving. Heftet er i pdf format, men kan også bestilles fra Samisk språksenter, 9144 Samuelsberg eller fra post@nordligefolk.no .

Les mer og se filmene:

http://www.senterfornordligefolk.no/greneveving.4855035-146031.html