Innkalling landsmøte 2012

Sámiid Duodjis landsmøte avholdes på Skagen hotell i Bodø i Nordland, 20 -22 april 2012.

Region Nordland er vertskap for årets landsmøte.

Dokumentert medlemsliste for 2011 sendes inn til sekretariatet snarest.


D
elegatantallet ble avgjort ved årsskiftet 2011/2012. Basert på medlemstallet i 2011 bestemmes delegatantallet til landsmøtet (1delegat pr5. medlem).

Regionene skal ha avholdt sine årsmøter før landsmøtet. Årsmøteprotokoll med revidert regnskap og årsmøtesaker og liste over valgte delegater sendes inn til sekretariatet før landsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet skal være kommet inn til landsstyret senest 1 - en - måned før landsmøtet.


Forslagtilrevidertevedtekter, forretningsorden for landsmøtet og reise-/møtereglement sendes ut på høring til regionene snarest.Billigste reisemåte skal benyttes. Flybilletter bestiller dere selv på mail til VIA TRAVEL ALTA: gunn.rigmor.jungaard@viatravel.noeller ring TLF 78 44 95 55.Vel møtt!Foreløpig Program fredag 20 april - søndag 22 april:Delegater ankommer senest fredag kl 1530

Fredag kl 1600 - 2100 miniseminar næringsavtalen +arbeidsgrupper

kveldsmat

Lørdag kl 0900 - 1100 kurs organisasjonsarbeide

Lørdag kl 1100 - 1200 Lunsj

Lørdag kl 1200 Landsmøtestart

middag

Søndag kl 1200 Landsmøteslutt

Lunsj/avreise

FORELØPIG DAGSORDEN:SAK 1 1.1. ÅPNING

1.2 Velkommen

1.3. Duodje Nordlánnda

SAK 2 KONSTITUERING AV LANDSMØTET

2.1 Godkjenning av delegater

2.2 Valg av møteleder

2.3 Valg av 2 referenter

2.4 Valg av 2 protokollunderskrivere

2.5 Valg av redaksjonskomite

2.6 Valg av fullmaktskomite

SAK 3 KLARGJØRING AV MANDAT

3.1 Godkjenning av innkalling

3.2 Godkjenning av dagsorden

SAK 4 GJESTER

4.1. Sametinget

4.2 andre

SAK 5 INNSENDTE SAKER

SAK 6 HØRINGSSAKER

6.1 Forretningsorden

6.2 vedtekter

6.3 reglement

SAK 7 LANDSMØTESAKER

7.1 Kontingent

7.2 Landsstyrets årsmelding 2011

7.3 Regnskap 2011 med revisjonsnotat

7.4 Virksomhetsplan 2013 -2014

7.5 Budsjett 2013

SAK 8 NÆRINGSAVTALEN

8.1. Næringsavtalen 2012

8.2 Avgrensning av begrepet duodji i duodjiregistret

8.3 Arbeidsgruppe næringsavtalen - landsmøteuttalelse

SAK 8 VALG

SAK 9 Redaksjonskomite - landsmøteuttalelser

SAK 10 AvslutningEndringer i program og dagsorden kan komme.