Innkallling landsmøte 2014

INNKALLING TIL SAMIIID DUODJIS LANDSMØTE

Sámiid Duodjis landsmøte avholdes på Værnes/Trondheim 9-11 mai 2014 på RICA HELL HOTELL. Region Sørsamer er vertskap for årets landsmøte.

Regionene skal ha avholdt sine årsmøter før landsmøtet. Årsmøteprotokoll med revidert regnskap og årsmøtesaker og liste over valgte delegater sendes inn til sekretariatet før landsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet skal være kommet inn til landsstyret senest 4. april 2014.

Alle regioner oppfordres til å sende inn innspill til årets forhandlinger om næringsavtalen (nye tiltak, driftstilskuddsordningen og duodjibegrepet) -viktige saker som skal vedtas på landsmøtet.

Som landsmøtet i 2013 vedtok, sendes også vedtekter på høring, LES høringsutkasther.

Basert på medlemstallet i 2013 bestemmes delegatantallet til landsmøtet. Landsmøtekostnader dekkes kun for delegater. Billigste reisemåte skal benyttes.

Landsmøtet er åpent for øvrige medlemmer og interesserte (påmelding til sekretariatet dersom du/dere ønsker å delta på lunsj/middager, dekkes ikke av oss)

Vel møtt!

Har du husket å betale medlemskontingent for 2014?

Duodjeutøvere som står i duodjeregisteret: 300 kr

Personlig medlemskap over 25 år: 250 kr

Ungdom 15-25 år:100 kr

Pensjonist: 150 kr

Searvi/duodjilag: 550 kr

Gávpier: 550 kr

Familier: 350 kr (alle navn på familiemedlemmer over 15 år skal oppgis)

Du kan melde deg inn i en av disse regionene;
ÅARJEL SAEMIEN DAJVE (Sørsamisk område)
DUODJE NORDLÁNNDA (Nordland)
ROMSSA SÁMIID DUODJI (Troms)
OARJE FINMÁRKKU (Vest-Finnmark)
GASKKA FINMÁRKKU (Midt-Finnmark)
NUORTA FINNMÁRKKU (Øst-Finnmark)
UNGDSOMSGRUPPA (hele landet)

Alle kontingenter betales
til konto: 4509 29 70586 (Sparebank1 Nord-Norge)

FORELØPIG PROGRAM OG DAGSORDEN:

Fredag 9. mai:

Ankomst.

KL 1700:

2) Næringsavtalen

v/Sametinget

Landsmøtedeltakerne deles inn i arbeidsgrupper:

-Duodjibegrepet

-Driftstilskuddsordningen

-Nye tiltak i næringsavtalen

Lørdag 10. mai:

kl 0900

REPRESENTASJON AV

1) Alle regioner:

Hver region med kort presentasjon

- Generell informasjon

- Aktiviteter og kurs(FORELØPIG) DAGSORDEN LANDSMØTE:

SAK 1 ÅPNING

SAK 2 KONSTITUERING AV LANDSMØTET

SAK 3 KLARGJØRING AV MANDAT

SAK 4 GJESTER

SAK 5 INNSENDTE SAKER

SAK 6 LANDSMØTESAKER -herunder kommer også høring sendt ut 24.03.2014

SAK 7 NÆRINGSAVTALEN

SAK 8 VALG

SAK 9 REDAKSJONSKOMITE -LANDSMØTEUTTALELSER

SAK 10 AVSLUTNING

Landsmøtet avsluttes søndag innen kl 1200.

Endringer i program og dagsorden kan komme.