Kontroll duodjinæringen

Kontroll av grunnlaget for utdeling av driftstilskudd til duodji utøvere.

Sametinget og næringsorganisasjonene i duodji (Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojáriid Eláhussearvi) har under forhandlingene om ny næringsavtale for duodji 2011, bedt om at det fra og med 2011 skal foretas grundig kontroll av driftstilskuddsordningen.


I den forbindelse har Sametinget bedt om at det foretas kontroll av 10 tilfeldig valgte regnskap. Tilsvarende kontroll ble utført i 2011/2012. Viser til rapport datert 5.3.12.

Sametinget og Riksrevisjonen kan kontrollere at bevilgninger fra Sametinget nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10.


Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner grunnlaget for tildeling av driftstilskudd til duodji utøvere. Under forhandlingene om en ny næringsavtale for duodji 2011, ble partene enig om at det fra 2011 skal foretas en grundig kontroll av driftstilskuddsordningen.

Det ble i 2012 foretatt kontroll av totalt 21 regnskap som hadde fått driftstilskudd i 2010. I år er det foretatt kontroll av 9 regnskap. Det var til sammen 10 søkere som var trukket ut for kontroll, men en har ikke levert inn regnskapet.

Kontrollen er utført av Ingvald Laiti ved Autorisert regnskapsførerselskap Consis Karasjok AS.


Les rapporten HER


Link til Nrk Sapmi:

http://www.nrk.no/sapmi/folger-ikke-retningslinjer-1.11543462


Link til Sametingets hjemmeside:

http://www.sametinget.no/Naeringer/Duodji/Vil-styrke-duodjinaeringen