Landsmøte 2011

Region midt-Finnmark - gasska Finmarkku - vil være vertskap for Landsorganisasjonen Sámiid Duodjis landsmøte i 2011.

Landsmøtet er planlagt til 27-29 mai på Stabbursdalen Feriesenter i Porsanger kommune.

Invitasjon til landsmøtet vil sendes ut til alle regioner og øvrige gjester.


I LANDSSTYRET er følgende regioner på valg i 2011: (nye velges for 2 år)

Troms:

medlem: Risten Anne Eira Oskal

vara: Oddveig Nymo Dalbakk


Sørsamer:

medlem: Ristin Kant

vara: Nils Arvid Westerfjell


Midt-Finnmark:

medlem: Solveig Johannessen

vara: Laila Eliassen


Faggruppa:

medlem: Per Andersen

vara: Laila Wilks


VALGKOMITEEN er også på valg i 2011: (nye velges for 1 år)

Mary Mikalsen Trollvik - Troms

Gry Fors -Faggruppa

Katarina Utsi Kappfjell - Sørsamer


Valgkomiteens medlemmer bør være fra de regioner som er på valg i 2012 (Nordland, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark)Foreløpig dagsorden (kan endres):


FREDAG: kl 1900 - 2100 miniseminar; Organisasjonsarbeide og økonomi

LØRDAG: kl 0900 - 1100 miniseminar fortsetter.


kl 1100 - 1200 lunsj


LØRDAG: kl 1200 LANDSMØTE


SAK 1 1.1. Åpning

1.2 Godkjenning av forretningsorden for landsmøte

SAK 2 Konstituering av landsmøtet
2.1 Valg av møteleder
2.2 Opprop av delegater
2.3 Valg av to referenter
2.4 Valg av redaksjonskomité
2.5 Valg av to protokollunderskrivere

SAK 3 Klargjøring av mandat
3.1 Godkjenning av innkalling
3.2 Godkjenning av dagsorden

SAK 4 Innsendte saker

SAK 5 Revidering av vedtekter

SAK 6 Landsstyrets årsmelding 2010

SAK 7 Regnskap 2010 med revisjonsnotat

SAK 8 Virksomhetsplan 2012-2013

SAK 9 Budsjett 2012

SAK 10 Valg

SAK 11 Redaksjonskomitée - landsmøteuttalelser

SAK 12 Avslutning