Medlemmer 2011

For å få oversikt over antall medlemmer i Sámiid Duodji i 2011 må regionene sende inn:

-medlemsliste
-dokumentasjon medlemskapsinnbetalinger (kvittering/bankbilag)

Antall medlemmer i 2011 bestemmer antall delegater på årets landsmøte.
Det gis 1 delegat pr. 5 medlemmer, men maks 5 delegater pr region.

Valgte delegater skal ha betalt medlemsskap til den region den representerer innen landsmøtet.


Det legges ut fortløpende hvilke regioner som har sendt inn lister med dokumentasjon.

Regioner som har sendt inn medlemsliste med dokumentasjon:
-Midt-Finnmark
-Troms
-Nordland
-Sørsamer
-Faggruppa
-Vest-Finnmark
-Øst-Finnmark