Medlemstall 2011

Antall betalende medlemmer i 2011 - som er dokumentert med bankbilag og/eller kontantkvittering:

Region Nordland: 45 medlemmer
Region Midt-Finnmark: 22 medlemmer
Region Troms: 18 medlemmer
Region Sørsamer: 15 medlemmer
Region Vest-Finnmark: 12 medlemmer
Region Øst-Finnmark: 9 medlemmer
Faggruppa: 5 medlemmer

Totalt antall dokumenterte medlemmer i 2011: 127 medlemmer