NÆRINGSAVTALE 2011

undertegnet 27.08.10

Nå er arbeidet med næringsavtalen over for i år, og ble undertegnet fredag 27. august 2010. Det har vært konstruktive møter først med DeS i sommer (3 møter) som førte frem til felles krav til Sametinget. Forhandlingsmøtene med Sametinget (2 møter) har også vært konstruktive.

Avtalens totale ramme ble satt til 9,4 millioner.
Spesielt for årets avtale vil det bli igangsatt en grundig gjennomgang av driftstilskuddsordningen for å sikre at det er egenprodusert duodje som legges til grunn for ordningen, der begge organisasjonene vil tas med i arbeidet.
Det vil bli utført kontroller av mottakere av driftstilskudd fra Sametingets (og evnt Riksrevisjonens) side.

Det er satt av midler til markedsanalyse som skal gjennomføres i 2011 for å få mer informasjon om hvor mye duodji som produseres og om utøverne får solgt det de produserer, og hvilke markeder det er som etterspør duodjiprodukter. Produseres det mer en det man klarer å selge, selger man alt det man klarer å produsere eller produseres det ikke fordi det ikke er marked for å selge produktene. Det vil bli engasjert ekstern konsulent til å til å utføre dette oppdraget.

Etter denne analysen vil merkevareprosjektet følges opp - i 2012.

Driftstilskuddsrammen ble 4 millioner.
Norske aksjeselskaper kom inn i næringsavtalen, slik at disse likestilles med enkeltpersonsforetak.

Enkeltpersonsforetak: Det oppnås driftsstøtte på 40 % av omsetning av egenprodusert duodje, med maks 150.000 i driftsstøtte.
AS: Det oppnås driftsstøtte på 40 % av omsetning av egenprodusert duodje, med maks 100.000 i driftsstøtte.

Det ble satt av midler til en 2-årig prøveordning for duodjeforetak med bosted utenfor Finnmark -der det oppnås driftsstøtte på 50 % av omsetning av egenprodusert duodje, med maks 150.000 i driftsstøtte.
Målet er å få flere duodjiutøvere utenfor Finnmark til å etablere næringsvirksomhet og å registrere seg i duodjiregisteret.

Dersom man ser at søknadssummen vil overstige rammen på 4 millioner - vil det første tiltak være å redusere maksimumsbeløpet til enkeltpersonsforetaks til 130.000 og AS til 80.000. Dernest, dersom behov, vil maksimalprosentsats reduseres ned til søknadssummen er innenfor rammen for driftstilskudd.

Organisasjonstilskudd
Organisasjonstilskuddene ble uendret, kr. 1.092.000,- til Sámiid Duodji.