Næringsavtale 2014

Fra Sametingets hjemmeside:


Nærings avtale for duodji 2014

Marit G. Graven (Duojáriid ealáhussearvvi jođiheaddji), Solveig Ballo (Fagleder Sametinget) og Elin Larsen (Sámiid duoji jođiheaddji. Foto: Sametinget


Det er oppnådd enighet om ny næringsavtale for duodji for 2014. Avtalen for 2014 er på 9,4 millioner kroner. Profilen er endret fra passive driftsstøtteordninger til mer utviklingsrettet duodji - en slik dreining er jeg veldig glad for, sier sametingsråd Marianne Balto.

-Jeg er fornøyd med at duodjiorganisasjonen er positive til å prioritere salgs- og markedsføringstiltak, sier sametingsråd Marianne Balto. Det kan åpne for nye markeder og nye produkter, sier Balto.

I 2014 har duodjiutøvere mulighet til å hospitere hos andre utøvere som har spesialkompetanse innenfor duodjiproduksjon. Sametingsrådet har i flere år prioritert kompetanseheving innenfor duodjinæringen.

Avtalepartene er Sametinget, Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi.


Fra Samiid Duodjis side på facebook:

Vi har kjempet lenge og det endte med at vi fikk beholde ordningen med driftstilskudd! Kontroller blir videreført! Nå er AS likestilt med enkeltpersonsforetak! Duodjeutøvere har mulighet til å hospitere inntil 3 mnd! Definisjonen av duodje skal endelig ferdigstilles! Egenandel for duodjeorganisasjonene er redusert for større prosjekter! Duodjeorganisasjonene fikk økt organisasjonstilskudd!


Samarbeidet mellom SD og DeS har gått strålende.Det har vært konstruktive og fine forhandlingsmøter med Sametingets administrasjon, selv om vi savnet politikere ved forhandlingsbordet.

Vi takker for all støtte og råd fra politikere som har engasjert seg under forhandlingene! Vi ser oss fornøyde med at avtalen ble signert i går og vi kan gyve løs på andre viktige utfordringer for duodjeutøverne. Er det rart lederne smiler så bredt?


Næringsavtalen for 2014 kan du lese her: (pdf-fil)