Pressekonferanse driftstilskuddsordningen

Invitasjon til pressekonferanse

Sametinget og duodjiorganisasjonene har gjennomført en kontroll av driftstilskuddsordningen i duodji. Rapporten vil bli presentert på en pressekonferanse torsdag 29.mars kl.12.00.

-Vi har kontrollert 21 duodjiutøvere som har fått driftstilskudd fra Sametinget. Kontrollen viser mangler i forhold til rapportering, regnskapsførsel og dokumentasjon av inntekter og utgifter, sier rådsmedlem Marianne Balto.

Sametinget har som formål å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer.

-Rappporten viser at driftstilskuddsordningen ikke fungerer etter intensjonene og derfor vil Sametinget vurdere ordningen, sier rådsmedlem Marianne Balto.

Det er Consis Karasjok AS som har gjennomført kontrollen for Sametinget.

Pressen inviteres til en pressekonferanse på Sametinget torsdag 29.03.12 kl.12.00 på møterom 121.

Duojáriid Ealáhussearvi og Sámiid Duodji vil delta på pressekonferansen.

For mer informasjon: Rådsmedlem Marianne Balto + 47 480 63 358