TEMA FOR KURSENE

Registrering av foretaket i

o Enhetsregisteret
o Avgiftsregisteret
o AA registeret


Produktregisteret

o Registrering i produktregisteret
o Ajourhold av nye produkter
o Salg av egenprodusert duodji - hva er egen produsert duodji
o Halvfabrikater
o Omsetningen mellom nærstående


Bokføring - Regnskap
o Krav til regnskap
o Dokumentasjon av regnskapsopplysninger
o Ligningsdokumenter
o Kontantsalg
 Krav til kassaapparat
 Dagsoppgjør
 Ambulerende virksomhet
o Private kostnader
o Krav til bilag
o Representasjon
o Mva behandling
o Inntektsdokumentasjon
o Regnskapsbegrep
o Fakturering
o Prosjektregnskap


Gjennomgang av søknadsskjema for tilskuddsordningen

o Utfylling av søknadskjemaet
o Vedlegg til søknaden
o Omsetningsgrunnlag for tilskuddet


Øvrige forhold

o Forsikringer
 Bedriftsforsikringer
 Forsikring av ansatte
 Frivillig tilleggsforsikring - NAV
o OTP - Obligatorisk Tjeneste Pensjon
o Lønn
o Dokumentasjon av reiseutgifter
o Gjennomgang av perioderegnskap