Sámiid Duodjis landsmøte i Tromsø 19 -21 april 2013

Sámiid Duodjis landsmøte avholdes i Tromsø, 19 -21 april 2013. Region Troms er vertskap for årets landsmøte.


Regionene skal ha avholdt sine årsmøter før landsmøtet. Årsmøteprotokoll med revidert regnskap og årsmøtesaker og liste over valgte delegater sendes inn til sekretariatet før landsmøtet.


Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet skal være kommet inn til landsstyret senest 1 - en - måned før landsmøtet.


Basert på medlemstallet i 2012 bestemmes delegatantallet til landsmøtet. Landsmøtekostnader dekkes kun for delegater. Billigste reisemåte skal benyttes.


Landsmøtet er åpent for øvrige medlemmer og interesserte (påmelding til sekretariatet dersom du/dere ønsker å delta på lunsj/middager)


Vel møtt!Samiid Duodjis landsmøte 2013


Fredag 19. april:


Kl 1845-1945 Næringsavtalen v/Sametinget Arbeidsgruppe nedsettes


kl 2000 - 2100 Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji v/Mariann Nutti


Lørdag 20. april:


kl 0900 -1000 Landsmøtestart


kl 1000 - 1145 Presentasjon av alle regioner (hver region får 15 min hver)

- Generell informasjon

- Aktiviteter og kurs kl 1145-1230 Lunsj


kl 1230- 1315 REGION TROMS arrangerer:

- Visning av samisk design.

- Salgsutstilling av duodji.


kl 1330 - 1930 landsmøtet fortsetter


kl 2000 Middag


Søndag 21. april:

kl 0900 -1200 landsmøtet fortsetter


lunsj og avreiseDagsorden:

SAK 1.0 ÅPNING v/styreleder Elin Larsen


SAK 2.0 KONSTITUERING AV LANDSMØTET

2.1 Godkjenning av delegater

2.2 Valg av 2 møteledere

2.3 Valg av 2 referenter

2.4 Valg av 2 protokollunderskrivere

2.5 Valg av redaksjonskomite

2.6 Valg av fullmaktskomite

2.7 Valg av tellekorps


SAK 3.0 KLARGJØRING AV MANDAT

3.1 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes

3.2 Godkjenning av dagsorden


SAK 4.0 GJESTER

SAK 5.0 INNSENDTE SAKER


SAK 6.0 LANDSMØTESAKER
6.1 Kontingent
6.2 Årsmelding 2012
6.3 Regnskap 2012 med revisjonsberetning
6.4 Virksomhetsplan 2014
6.5 Budsjett 2014 og 2015


SAK 7.0 NÆRINGSAVTALEN


SAK 8.0 VALG


SAK 9.0 REDAKSJONSKOMITE -LANDSMØTEUTTALELSER


SAK 10.0 AVSLUTNINGEndringer i program og dagsorden kan komme.Invitasjon til å delta på salgsutstilling av duodji og visning av ny design i Tromsø


Romssa Sámiid Duodji vil i samarbeid med Duodjeinstituhtta i forbindelse med landsmøtet i Sámiid Duodji, 20. og 21. april 2013 i Tromsø, arrangere:

1) Visning av samisk design.

2) Salgsutstilling av duodji.


I den forbindelse inviterer vi duojárat fra Troms og Nordre- Nordland til å delta på disse arrangementene.

Landsmøtet vil foregå på Scandic hotell i Tromsø. Visningen av samiske design vil skje i forbindelse med åpningen av landsmøtet den 20. april, mens salgsutstillingen vil være åpent under hele landsmøtet.

Målet med arrangementene er at duodjiutøverne skal få vise fram sine produkter for på den måten å markedsføre duodji.

De som ønsker å delta, må gi tilbakemelding så snart som mulig og senest 2. april.

Vi ber også om at hver enkelt har sine produkter forsikret.


1) Mer om visningen

Romssa Sámmiid Duodji vil engasjere en profesjonell produsent , stylist, sminkør, frisør, lydtekniker til visningen, samt stå for annonsering. Det kan bli behov for en generalprøve før visningen. Romssa Sámiid Duodji kan dessverre ikke betale for designernes reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med visningen.

De som ønsker å delta med produkter på visningen av ny design, må sende inn bilde av seg selv, eventuelt sine produkter og skrive litt informasjon innen 2. april, da vi vil utarbeide en katalog til visningen.


2) Mer om salgsutstillingen

Målet med salgsutstillingen er å legge til rette for at duodjiutøverne skulle få anledning til å vise fram og selge sine produkter. Vi ønsker at så mange som mulig ønsker å delta slik at vi får et bredt spekter av produkter. Selvom dere har bare et eller et par produkttyper, så er dere velkommen til å være med.

I forbindelse med salgsutstillingen vil Romssa Sámiid Duodji og Duodjeinstituhtta stå for:

1. Leie av lokalet.

2. Annonsering av utstillingene og utsendelse av informasjon

3. Plakater

4. Tilrettelegging av utstillingsutstyr.


Deltagende duodjiutøvere må stå for:

1. Salg av produktene. ( Her vil vi kunne lage en vaktordning i felleskap )

2. Bistå med å sette opp utstillinger og rydding av lokalet.

3. Eventuelle egne brosyrer/ reklame m.m.

4. Reise og opphold

5. Forsikring av egne varer


For videre planlegging ønsker vi tilbakemelding om deltagelse så snart som mulig og før 2. april. Ring eller send en mail. Så håper jeg at dere som får mailen, kan spre dette så vi får med flest mulig duojarat.


Kontaktpersoner:

Oddveig Nymo Dalbakk, telefon 990 12 909, mailadr: ny-dal@hlkbb.no, Postadresse Reinåsveien 92, 9440 Evenskjer.

Berit Oskal Eira, Telefon 905 65 417, mailadr: beritoskaleira@gmail.com, Postadr: Hesjebakkan 42, 9357 Tennevoll

Tove Kvernmo Gaup, Telefon 48058363, mailadr: tovegaup@hotmail.com, Postadr: Várdobáiki, 8536 Evenes