SAMIID DUODJIS UNGDOMSGRUPPE STIFTET

Sámiid Duodji arrangerte duodjehelg for ungdom mellom 15 og 25 år i Bodø 14. -15. desember 2013.

Arrangementet har vært annonsert på vår hjemmeside www.duojar.no, vår facebookside «Samiid Duodji» og våre 6 regioner har spredt informasjon videre.

Responsen fra ungdom har vært stor, plassene ble raskt fylt opp til tross for at arrangementet ble lagt til tett opp mot jul.

Vi retter en stor takk til Jentoftsletta barnehage som gjorde arrangementet mulig å gjennomføre. Vi fikk låne alle 4 avdelinger til møte, workshops og overnatting vederlagsfritt.

10 ungdommer mellom 15 - 22 år fra nord-, lule-/pite- og sørsamisk område har vært samlet.

På workshop har de laget produkter i skinn og tekstil, og noen har lært flette- og veveteknikker.

Det har vært delt erfaringer og utfordringer innen duodjeutdanning; på videregående skolenivå, høyskolenivå, duodjelærling og lærlingebedrifter.

Det var et enstemmig ønske om å etablere en ungdomsgruppe. Vedtekter ble utformet og søndag ble det avholdt et stiftelsesmøte der vedtekter ble vedtatt og et styre på 3 medlemmer med vara ble valgt. Det ble valgt å ha flat struktur i styret frem til årsmøte i 2014, dermed ble ingen leder valgt.

Ungdomsgruppa skal arbeide med det ungdom til enhver tid ønsker. Det være seg duodjekurs, workshops, duodjecamp, seminarer, sosiale sammenkomster, faglige spørsmål som feks utdanning mm.

Deltakere på duodjehelg for ungdom samlet

Deltakere på duodjehelg for ungdom samlet. Fra venstre, øverste rekke: Anna Linnea Fjellheim Varsi , Amalie Ristin Urheim, Anna Emilie Vadnem, Maren Anika Paulsen, Rikke Kalvåg og Inga Merete Pulk. Fra venstre, nederste rekke: Lene Cecilie Sparrok, Karen Marit Riise og Sara-Kajsa Mikkelsen. Alessia Reina fra sørsamisk område var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Aline Mikkelsen
Fra venstre, øverste rekke: Anna Linnea Fjellheim Varsi , Amalie Ristin Urheim, Anna Emilie Vadnem, Maren Anika Paulsen, Rikke Kalvåg og Inga Merete Pulk.
Fra venstre, nederste rekke: Lene Cecilie Sparrok, Karen Marit Riise og Sara-Kajsa Mikkelsen.
Alessia Reina fra sørsamisk område var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Ungdomsgruppas valgte styre på søndag

Foto: Aline Mikkelsen
Fra venstre:
Lulesamiske representanter: styremedlem Anna Emilie Vadnem med vara Amalie Ristin Urheim
Sørsamiske representanter: styremedlem Lene Cecilie Sparrok med vara Anna Linnea Fjellheim Varsi Nordsamiske representanter: styremedlem Inga Merete Pulk med vara Karen Marit Riise.