Vervepremier

Samiid Duodjis landsstyre har vedtatt at vi skal innføre vervepremier f.o.m 2014.

Det ble gjort 2 forsøk på å få inn forslag til vervepremier, men bare 1 bidrag ble sendt inn. Det har kommet inn få vervekuponger.

Landsstyret har omgjort sitt vedtak ang vervepremier til:

Landsstyret kjøper inn 3 premier fra norske duodjiutøvere.

Alle betalende medlemmer i 2014 er med i trekningen av 3 premier á kr 2000,-.

Premiene vi deler ut for 2014 er fra norske duodjiutøvere.

Trekningen skjer på landsmøtet i Alta våren 2015.

Premiene stilles ut på vårt landsmøte i Alta våren 2015.