Organisasjon
Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser i tillegg til service - og informasjonsoppgaver for sine medlemmer.
Landsorganisasjonen i Sámiid Duodji ble stiftet i 1979.

Etter den nye omorganiseringen i 2000 ble det oppretta 6 regioner, samt en faggruppe som dekker alle regioner.
På landsmøte i 2014 ble faggruppa tatt bort og Ungdomsgruppa godkjent.

  • Sørsame området
  • Nordland
  • Troms
  • Vest-Finnmark
  • Midt Finnmark
  • Øst-Finnmark
  • Ungdomsgruppa