Regioner






Klikk på linkene til venstre for å lese mer om de ulike regionene. Her skal du finne informasjon om styremedlemmer, årsmøteprotokoller, aktiviteter mm.
Regioner

Styreledere

Vest-Finnmark


Øst-Finnmark
Hjørdis Annie Nilsen
hjanilse@online.no

Nordland
Mattias Harr
duodje.nordlannda@outlook.com

Midt-Finnmark
Brita Kåven
brita@intraport.biz

Troms
Risten Anne Siri
ristenanne@hotmail.co

Sørsamer
Hanne-Lena Wilks
hl.wilks@hotmail.com

Ungdomsgruppa