MAT OG SANGKVELD
Duodje Nordlánnda og Árran arrangerer mat- og sangkveld kommende fredag 3.desember 2010 kl 19.00 på Árran. Duodje Nordlánnda har en overraskelse på lur. Alle velkommen! Tidligere medlemmer av Julevsáme Duodje oppfordres spesielt til å overvære begivenheten. Julemesse lørdag 11-16 på Árran, arr: Duodje Nordlánnda og Árran.

KURS GAHPER

Duodje Nordlánnda arrangerer kurs i sying av julevsáme gahper (lulesamisk lue) 12.-13. november i Bodø og ei helg til som bestemmes senere. Kurslærer Lilian Urheim. Samisk språk vil (også) bli brukt. Meld deg på kurset til Heidi Andersen, mail: heidi.birgitta@gmail.com

Duodje Nordlánndas styre består av:
Styreleder: Svenn-Egil Knutsen Duolljá
sekretær: Heidi Andersen
kasserer: Stein Otto Buggge
Varamedlemmer:
1. vara: Harrieth Aira
2. vara: Marita Mikkelsen

Kontaktadresse:

Duodje Nordlánnda
v/leder Svenn-Egil Knutsen Duolljá
8270 Drag
Tlf: +47 415 75 131