Sør Samisk
Styret i Åarjel Saemien Dajve, valgt på årsmøte 27. nov 2010:
Styreleder Ann-Sofi Fjällstrøm
Styremedlem Ristin Kant
Styremedlem Nils Arvid Westerfjell
Varamedlemmer:
Hanne Lena Wilks
Håvard Danielsen